Natuur

Cannondale sponsort natuur rond route Zeist

860 573 Marc

Op 29 juni is tijdens een feestelijk moment bekendgemaakt dat Cannondale Gouden Bedrijfsvriend wordt van Stichting Utrechts Landschap. Het bedrijf sponsort, geheel passend, vanaf nu de mountainbikeroute in Zeist in de vorm van een gift aan de natuur.

Hieronder de integrale tekst die je ook vindt op de site van Utrechts Landschap

MTB Cannondale
Aan de bestaande mountainbikeroute in Zeist is niets aangepast, behalve de naam. Vanaf 29 juni zal de MTB-route ‘Cannondale Mountainbikeroute Zeist’ heten. “Beide partijen zijn trots op dit duurzame partnerschap. Op deze manier hopen wij nog meer mensen te motiveren om op de fiets te stappen en van de Utrechtse natuur te genieten”, zegt Romy de Bruijn, marketingmanager van Cannondale.

Nu en in de toekomst
Hoofd Terreinbeheer van Utrechts Landschap Arjan van den Heuvel was aanwezig tijdens het officiële moment. “Veel mensen hebben onze natuurgebieden ontdekt via wandel- , mountainbike- en ruiterpaden. Daar zijn wij blij mee. Tegelijkertijd willen wij al deze vormen een plek in de natuur geven zonder de natuur daarmee te schaden. Mountainbiken is een groeiende sport. Utrechts Landschap wil dat deze sport een goede plek in de natuur krijgt. Wij zijn Cannondale dankbaar voor het adopteren van de MTB-route Zeist. Met het geld kan Utrechts Landschap de natuur rondom de MTB-route een extra impuls geven en goed onderhouden.

De MTB-route wordt onderhouden door honderden enthousiaste vrijwilligers van de Stichting MTB Utrechtse Heuvelrug. Van den Heuvel, “Utrechts Landschap is de Stichting MTB Utrechtse Heuvelrug dankbaar voor het onderhoud van de mountainbikepaden. Voor nu en in de toekomst.” Ook Bert Lam, coördinator van Stichting MTB Utrechtse Heuvelrug was bij de opening aanwezig. “Wij voelen ons vereerd dat zo’n groot merk zich wil verbinden aan de route. Het zegt iets over de verankering in de fietswereld”, aldus Lam. Om de route te kunnen rijden moeten mountainbikers in het bezit zijn van een vignet.

Cannondale maakt wereldwijd diverse soorten iconische fietsen zoals mountainbikes, racefietsen, gravelfietsen en elektrische stadsfietsen. Het hoofdkantoor in Europa is gevestigd in een kasteel op Landgoed Geerestein in Woudenberg.

Wil je ook Bedrijfsvriend worden van Utrechts Landschap? Kijk hier voor de mogelijkheden.

Dassentunnel Austerlitz

900 585 Marc

zie ook dit bericht van het nationaal park (hieronder de integrale tekst) (Foto: Robert van Oostrum (links) en Dennis Mul van de MTB Utrechtse Heuvelrug bij de nieuwe dassentunnel. © William Hoogteyling)

Dassen kunnen dankzij tunnel veilig de Traayweg oversteken

Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Utrechts Landschap en MTB Utrechtse Heuvelrug realiseren dassentunnel aan de Traayweg in Driebergen

In 2018 zijn er op de Traayweg tussen Driebergen en Austerlitz twee dassen dood gereden. Om meer slachtoffers te voorkomen is er dankzij financiële steun van de mountainbikers van MTB Utrechtse Heuvelrug in samenwerking met de gemeente Utrechtse Heuvelrug Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en Utrechts Landschap een dassentunnel aangelegd.

De Utrechtse Heuvelrug is een aangenaam leefgebied voor dassen vanwege de diversiteit in de natuur en het voedselaanbod. Door de komst van faunapassages en ecoducten wordt het leefgebied steeds groter. Inmiddels leven er al meer dan 200 dassen in het Nationaal Park. Ook in de natuurgebieden Bornia en Noordhout, beide van Utrecht Landschap, zitten bewoonde dassenburchten. Op zoek naar voedsel doorkruisen dassen diverse malen deze gebieden die van elkaar worden gescheiden door de Traayweg in Driebergen. Bij het oversteken van de weg konden ongelukken niet uitblijven. Na twee dodelijke slachtoffers ontstond de wens bij Utrechts Landschap om voor de das, maar ook andere kleine zoogdieren een veiliger leefgebied te creëren door de aanleg van een (dassen-)tunnel. Daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan.

Foto’s Jacqueline van Dam (Utrechts Landschap)

Mede dankzij MTB Utrechtse Heuvelrug gerealiseerd

In de afgelopen jaren is mountainbiken als vrijetijdsbesteding steeds populairder geworden. De mountainbikers willen graag de ruimte om hun sport te kunnen beoefenen, maar willen ook zeker iets terug doen voor de natuur. De opbrengsten van het mountainbikevignet wordt onder andere besteed aan de aanleg en onderhoud van de mountainbikeroutes. Daarnaast wordt geïnvesteerd in natuurprojecten waar de Utrechtse Heuvelrug bij gebaat is. Zo hebben we dankzij de financiering van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Het Utrechts Landschap én MTB Utrechtse Heuvelrug onlangs de gewenste dassentunnel kunnen realiseren.

Aanleg dassentunnel

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is in 2019 gestart met de verbreding van het fietspad langs de Traayweg. Wegens ruimtegebrek weken fietsers vaak uit naar de rijbaan voor auto’s. In samenwerking met Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is daarom het fietspad verbreed, wat bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Vervolgens hebben we op de meest geschikte plek een tunnelbuis onder de Traayweg aangelegd. Zo kunnen dassen en andere kleine zoogdieren veilig van Bornia naar Noordhout gaan en vice versa. De tunnel wordt medio maart afgemaakt door het plaatsen van een geleidingsraster aan beide zijden van de Traayweg.

Lees verder

Lees ook het artikel in het AD van 5 april ´Twee platgereden dassen waren de druppel: er komt een dierentunnel (en zelfs de mountainbikers helpen mee)´.

Begrazing heide Utrechtse Heuvelrug

1024 576 Marc

Zie ook dit bericht in de Gelderlander (hieronder de integrale tekst, en ja de shirtreclame is gephotoshopt ;-))

Mountainbikers betalen mee aan het laten begrazen van de Heuvelrug door schapen
RHENEN – Wie met de mountainbike op de Utrechtse Heuvelrug fietst, betaalt mee aan schapen die de terreinen begrazen in het nationale park. Met Stichting MTB Heuvelrug is onlangs afgesproken dat een deel van de opbrengst van de mountainbikevignetten daarheen gaat.

Wie wil mountainbiken in Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug – grofweg tussen Rhenen en Driebergen – betaalt 7,50 euro voor een vignet dat een jaar geldig is. Van de opbrengst worden met hulp van vijfhonderd vrijwilligers mountainbikepaden aangelegd en onderhouden.

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten beschikken over onvoldoende budget om naast fiets- en wandelpaden ook nog mtb-routes aan te leggen en te onderhouden.

Natuur in stand houden
Daarnaast is een deel van de opbrengst van de mtb-vignetten bestemd voor het vergroten van de kwaliteit van de natuur. Het laten begrazen van terreinen in het nationale park door schapen is daar een voorbeeld van.

Schapen onderhouden al eeuwen de landgoederen op de Utrechtse Heuvelrug. Ze houden de natuur in stand. De terreinbeheerders vinden het belangrijk dat het ambacht van herder in stand blijft. Bovendien dragen de schapen bij aan de beleving van het gebied.

Bijdrage aan mindervalidepad

1024 576 Marc

Voor meer informatie verwijzen we naar de Blog van de boswachter. (hieronder de integrale tekst)

Vandaag is de ‘Natuur zonder drempels route’ in het Leersumse Veld, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug geopend. Voor dit initiatief startte boswachter Corien Koreman via Stichting Buitenfonds in oktober 2018 een crowdfunding actie. Particulieren, bedrijven, verenigingen en stichtingen hebben dankbaar gehoor gegeven aan de oproep om de natuur ook voor mensen met een fysieke beperking bereikbaar, beleefbaar en bruikbaar te maken. Inmiddels is de prachtige, 3 kilometer lange route aangelegd en is een geschikte parkeerplaats gemaakt.

Burgemeester G.F. Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug opende samen met Janine Caalders (voorzitter Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug) en Jasper Kuipers (hoofd Staatsbosbeheer Utrecht) het rolstoelpad. Samen werd een symbolische drempel verwijderd waardoor genodigden het pad direct in gebruik konden nemen. ‘Het is fantastisch hoe vele particulieren, bedrijven en organisaties gezamenlijk hebben geïnvesteerd om dit pad mogelijk te maken, het voelt als een maatschappelijk gedragen initiatief, aldus Kuipers van Staatsbosbeheer. Alle genodigden waaronder diverse rolstoelgebruikers probeerden het pad direct uit. ‘Hiermee is onze lang gekoesterde wens in vervulling gegaan. We zijn al jaren niet meer in dit prachtige natuurgebied geweest terwijl juist hier onze persoonlijke herinneringen liggen. Dat we nu weer van de Leersumse Plassen kunnen genieten samen met onze familie betekent heel veel voor ons’ vertelt een rolstoelgebruiker.

Mooie route met extra voorzieningen
Uiteraard is het geschikt voor alle mensen die gebonden zijn aan wielen, ook rollators en scootmobiels. De gemarkeerde route is 3 kilometer lang en voert via een halfverhard pad langs gevarieerde natuur van bossen, heide en water. De route start vanaf boswachterij Leersumse Veld en is eveneens toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Het informatiepaneel is voorzien van brailleschrift. In de weekenden is het informatiecentrum De Veldschuur geopend en kan men gebruik maken van de toiletvoorziening. De openingstijden zijn te vinden via de website van Staatsbosbeheer.

Natuur toegankelijk voor iedereen
Staatsbosbeheer heeft 96% van zijn natuurgebieden opengesteld voor publiek zodat iedereen van de natuur kan genieten. Voor veel bezoekers zijn de nodige voorzieningen gerealiseerd; van wandel- en fietspaden, mountainbike routes, ruiterroutes tot honden los gebieden. De bereikbaarheid, toegankelijkheid en beleefbaarheid van natuurgebieden voor mensen met een fysieke en visuele beperking zijn op de Utrechtse Heuvelrug nog niet voldoende ontwikkeld en onderbelicht. Terwijl de behoefte groeit van deze groep mensen om de natuur te beleven. ‘Met dit nieuwe rolstoelpad biedt het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug nu in totaal 3 mooie routes om de natuur zonder beperkingen te beleven. Ik ben alle donateurs enorm dankbaar voor hun bijdrage en betrokkenheid’, aldus Corien Koreman.

Leersum natuurvriendelijkste route 2017

960 720 Marc

Tijdens de jaarlijkse trailawards, is de route Leersum gekozen tot de Natuurvriendelijkste route van 2017.

Jury oordeel: De aanleg van Leersum is natuurvriendelijk, zorgt voor goede zonering en voorkomt gevaarlijke situaties. De route is zo ingericht dat verstoring van flora en fauna wordt voorkomen, dus bijvoorbeeld aan de rand van gebieden, langs bestaande wegen, ontziet kwetsbare gebieden. De community gaat bewust om met de natuur en promoot de gedragscode (o.a. opruimen troep) en beschikt over goede bewegwijzering waarbij ‘wild’ fietsen wordt voorkomen.

 

Op de foto de plaatsing van de routepaal met het schildje voor Natuurvriendelijkste route van 2017.

Bijdrage aan natuurproject Struweel Noordhout

1024 768 Marc

Struweel Noordhout is een mooi natuurproject van Stichting Het Utrechts Landschap waar wij als mountainbikers aan bij hebben kunnen dragen vanuit de vignetgelden .

Op het landgoed Noordhout ligt een prachtig akkercomplex, waarin veel zeldzame akkerkruiden voorkomen. De akkers vormen bijvoorbeeld een bolwerk voor het zeldzame korensla. De overgang van de akkers naar het omringende bos is grotendeels hard. Het weinige struweel dat er staat wordt gedomineerd door Amerikaanse vogelkers.

Geleidelijke overgangen tussen natuurakkers en bos zijn van groot belang voor vogels, zoals geelgors, roodborsttapuit en grauwe klauwier. Het struweel biedt deze soorten broedbiotoop, terwijl de kruiden- en insectenrijke akkerranden de vogels van voedsel voorzien.

Daarom is Utrechts Landschap vorig jaar een project gestart waarbij op de overgang van de akkers naar bos, over een lengte van circa 920 meter, struweel wordt aangeplant. Dit struweel bestaat uit hazelaar, Spaanse aak en boswilg aan de boszijde en onder de bomen, terwijl aan de akkerzijde (op het bouwland) vooral stekelstruiken worden aangeplant: meidoorn, hondsroos, egelantier en sleedoorn. De aanwezige Amerikaanse vogelkers wordt verwijderd, vooruitlopend op dit project. Het struweel is 5 tot 10 meter breed. In totaal werden 4.000 struiken aangeplant.

Zie ook dit facebookbericht en klik hier voor meer informatie over Noordhout

 

  • 1
  • 2
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.

We gebruiken Cookies van derden, op dit moment doen we er niets mee

Mountainbikers doneren 1 miljoen euro