Natuur

en Mountainbikers op de Utrechtse heuvelrug

Hieronder staan de projecten die MTB Utrechtse Heuvelrug heeft (mede)gefinancierd, gaat financieren of heeft uitgevoerd.

Natuurprojecten

Overzicht

MTBUH levert bijdrage aankoop natuurterrein Zeist

Utrechts Landschap heeft het Harlanterrein bij Zeist aangekocht. Het perceel van 8 hectare ligt bij natuurgebied De Krakeling en maakt onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland. De aankoop was mogelijk dankzij een extra bijdrage van ruim vierduizend donateurs van Utrechts Landschap en Stichting Mountainbike Utrechtse Heuvelrug.

Details

Cannondale sponsort natuur rond route Zeist

Nu en in de toekomst Hoofd Terreinbeheer van Utrechts Landschap Arjan van den Heuvel was aanwezig tijdens het officiële moment. “Veel mensen hebben onze natuurgebieden ontdekt via wandel- , mountainbike- en ruiterpaden. Daar zijn wij blij mee. Tegelijkertijd willen wij al deze vormen een plek in de natuur geven zonder de natuur daarmee te schaden. Mountainbiken is een groeiende sport. Utrechts Landschap wil dat deze sport een goede plek in de natuur krijgt. Wij zijn Cannondale dankbaar voor het adopteren van de MTB-route Zeist. Met het geld kan Utrechts Landschap de natuur rondom de MTB-route een extra impuls geven en goed onderhouden.

Details

Mountainbikers doneren 1 miljoen euro voor natuurprojecten op de Utrechtse Heuvelrug

Omdat de meeste werkzaamheden zijn uitgevoerd door een grote groep bevlogen vrijwilligers zijn de uitgaven beperkt gebleven. Daarnaast hebben veel mountainbikers de afgelopen jaren het vignet gekocht om te komen mountainbiken op de prachtige Utrechtse Heuvelrug. Mede als gevolg hiervan kunnen we deze donatie doen om de natuur te versterken. We maken namelijk gebruik van diezelfde natuur en vinden dat die behouden en verbeterd moet worden!

Details

Bijdrage aan natuurproject Struweel Noordhout

Op het landgoed Noordhout ligt een prachtig akkercomplex, waarin veel zeldzame akkerkruiden voorkomen. Geleidelijke overgangen tussen natuurakkers en bos zijn van groot belang voor vogels, dit zogenoemde struweel biedt broedplaatsen, terwijl de kruiden- en insectenrijke akkerranden de vogels van voedsel voorzien. Mede door onze bijdrage is er voor gezorgd dat dit struweel in 2020 kon worden aangeplant.

Details

Bijdrage aan mindervalidepad

Op 7 juni 2019 is de ‘Natuur zonder drempels route’ in het Leersumse Veld, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug geopend. Met een aanzienlijk bedrag hebben we de aanleg van dit rolstoelpad medegefinancierd. Zo is het voor mindervaliden ook mogelijk dit mooie natuurgebied te bezoeken en te beleven.

Details

Begrazing heide Utrechtse Heuvelrug

Mountainbikers op de Utrechtse Heuvelrug dragen door het kopen van een vignet bij aan natuurontwikkeling en het onderhoud van routes. Ieder jaar betalen zij € 7,50 om gebruik te mogen maken van de mountainbikepaden. Dankzij deze bijdrage kan Stichting MTB Heuvelrug de routes blijven onderhouden en kunnen Utrechts Landschap en Staatsbosbeheer het natuurgebied in stand houden. Onderhoud en natuurontwikkeling Regiohoofd Utrechts Landschap Anne Reichgelt: “Dankzij de financiële bijdrage van mountainbikers, dragen zij niet alleen bij aan het onderhoud van de mountainbikeroutes, maar ook aan natuurontwikkeling.” Dat zien Staatsbosbeheer en Utrechts Landschap ook terug in de 500 hectare heideterreinen op de Utrechtse Heuvelrug. “Dankzij de bijdrage van Stichting MTB Heuvelrug hebben de natuurbeheerders extra graasdagen met een schaapskudde kunnen inkopen. Op deze manier houden we samen de mooie en waardevolle gebieden op de Utrechtse Heuvelrug in stand,” aldus Rein Zwaan, Teamleider Staatsbosbeheer.

Details

Leersum natuurvriendelijkste route 2017

Jury oordeel: De aanleg van Leersum is natuurvriendelijk, zorgt voor goede zonering en voorkomt gevaarlijke situaties. De route is zo ingericht dat verstoring van flora en fauna wordt voorkomen, dus bijvoorbeeld aan de rand van gebieden, langs bestaande wegen, ontziet kwetsbare gebieden. De community gaat bewust om met de natuur en promoot de gedragscode (o.a. opruimen troep) en beschikt over goede bewegwijzering waarbij ‘wild’ fietsen wordt voorkomen

Details

Nieuwe heide akkers Leersumse Veld

Om verzuring tegen te gaan kun je eigenlijk op arme zandgronden weinig anders meer dan proberen de bodem te verbeteren. Dit hebben we met hulp van de MTB-ers op het Leersumse Veld gedaan. Hier zijn een drietal heide akkertjes aangelegd waar voorafgaand de bodem is geanalyseerd in een bodemlab en verbetering toegepast in het veld. De bodemverbetering is niet alleen toegepast op de veldjes zelf maar ook ruim eromheen.

Details

Renovatie Poel Leemkuil Rhenen

Vanuit de opbrengsten van het mtb-vignet hebben we een bijdrage geleverd aan het uitdiepen van de poel en aan het beleefbaar maken ervan voor het publiek door het plaatsen van bankjes en een picknicktafel.

Details

Bescherming van ven op landgoed Dartheide

Het raster biedt niet alleen bescherming aan schapen. Binnen het raster ligt ook een ven. De vegetatie in en om het ven is kwetsbaar. Bijzondere soorten als wolfsklauw en de kleine, vleesetende plant zonnedauw gedijen er nu goed. Libellen (bijvoorbeeld platbuiken en viervlekken) en amfibieën die er leven zijn afhankelijk van een specifieke waterkwaliteit en vegetatie om eitjes op af te zetten. Wanneer mensen of honden het ven betreden, wordt het water troebel en raakt het zuurstofgehalte verstoord. Via een overstapje kunnen wandelaars het pad langs het ven blijven volgen. Honden zijn binnen het raster niet toegestaan.

Details

Bankje Eenzame Eik Amerongen

Op de Amerongse Berg staat De Eenzame Eik, het markante middelpunt van een sterrenbos. Rond de eik staat een aantal bankjes. 1 daarvan is door de stichting gedoneerd.

Details

Dassentunnel Austerlitz

Bij de route Austerlitz is begin 2021 een dassentunnel onder de Traaijweg in Driebergen gerealiseerd, medegefinancierd uit het vignetgeld. De gemeente Utrechtse Heuvelrug is in 2019 gestart met de verbreding van het fietspad langs de Traayweg. Wegens ruimtegebrek weken fietsers vaak uit naar de rijbaan voor auto’s. In samenwerking met Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is daarom het fietspad verbreed, wat bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Vervolgens hebben we op de meest geschikte plek een tunnelbuis onder de Traayweg aangelegd. Zo kunnen dassen en andere kleine zoogdieren veilig van Bornia naar Noordhout gaan en vice versa. De tunnel wordt medio maart afgemaakt door het plaatsen van een geleidingsraster aan beide zijden van de Traayweg.

Details

Vlonderpad en fonkelnieuwe banken in De Vuursche

Vrijwilligers van Stichting MTB Heuvelrug hebben hier de handen uit de mouwen gestoken en samen met Staatsbosbeheer een prachtig vlonderpad aangelegd. Je kunt nu over een avontuurlijk en met hoge varens begroeid wandelpad met droge voeten het uitkijkpunt bij het Pluismeer bereiken. Bij dit uitkijkpunt staan twee fonkelnieuwe banken om even rustig van het uitzicht te kunnen genieten. De materialen voor dit vlonderpad en de 2 zitbankjes zijn geschonken door Stichting MTB Heuvelrug en aangeboden aan alle bezoekers van dit prachtige gebied.

Details
Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.

We gebruiken Cookies van derden, op dit moment doen we er niets mee

Mountainbikers doneren 1 miljoen euro