Veelgestelde vragen

Het volgende staat op de toegangsborden:

Welkom op de Mountainbikeroute

Voor het mountainbiken in NP Utrechtse Heuvelrug is een vignet verplicht. Met dit vignet help je mee aan het onderhoud en uitbreiding van het netwerk
Voor meer informatie en verkooppunten www.np-utrechtseheuvelrug.nl

Gedragsregels:

  • Alleen mountainbiken met een geldig vignet. Alleen mountainbiken op de aangegeven mountainbikeroute. Art 461.
  • Houd rekening met andere recreanten.
  • Mountainbiken is een risicosport, pas je tempo aan aan je ervaring.
  • Je gebruikt de route op eigen risico. Gebruik van de route betekent risico-aanvaarding.

Ja er is een overzichtskaart: op Google maps

Op deze kaart kun je ook de gpx-bestanden van de routes vinden. Verbindingsroutes staan er niet of maar gedeeltelijk op.

De terugtredende overheid en de bezuinigingen hebben tot gevolg dat er minder geld is voor natuur én voor recreatie. Er is alleen nog geld voor basisvoorzieningen als wandelpaden en fietspaden. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Staatsbosbeheer en Utrechts Landschap beschikken niet over middelen om voor ons speciale mountainbike routes aan te leggen. Voor allerlei voorzieningen geldt tegenwoordig een eigen bijdrage. Deze bijdrage is in de vorm van een vignet.

Het vignet is een kalenderjaar geldig, het jaar dat zichtbaar is op de sticker. tijdens de jaarovergang (december en januari) zijn het oude en nieuwe vignet geldig. Er is geen dagkaart en er zijn geen kortingsregelingen.

Zover zijn we landelijk nog niet. Niet alle terreinbeherende organisaties en nationale parken willen meewerken. Als je een landelijk vergunning systeem ontwikkelt, krijg je ook te maken met overheadkosten. Er moet ook een verdeelsleutel ontwikkeld worden die bepaalt wie welk deel van de opbrengsten krijgt en wat daarvan bekostigd moet worden. Kortom: een landelijke vergunning lijkt voor de hand liggend, maar er zitten veel haken en ogen aan vast.

Dat zouden we graag doen, maar we worden overstelpt door vragen. We zijn een kleine groep vrijwilligers die op dagelijkse basis actief zijn met alles wat met de routes te maken heeft. We kunnen dus helaas niet alle vragen beantwoorden.
Voor meer informatie over deze onderwerpen kun je een vraag stellen aan de andere MTB-ers. Dat levert vaak de beste antwoorden op. Je kunt een bericht plaatsen op onze facebook-pagina via https://www.facebook.com/MTBUtrechtseheuvelrug. Ook op het forum van www.mountainbike.nl is heel veel kennis en informatie beschikbaar, dus stel je vraag hier: www.mountainbike.nl/forum.
Voor eenvoudige wie-wat-waar vragen kun je gebruik maken van een zoekmachine als Google.

Wij gaan intussen weer verder met het onderhoud aan de routes.

Na afdracht van BTW gaan alle opbrengsten naar het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Alle projecten en beheerkosten rond de MTB-routes worden vanuit het Nationaal Park gefinancierd. Hierin hebben wij een belangrijke, maar geen doorslaggevende stem.
Omdat dit een klein lokaal initiatief is, zijn er geen overheadkosten. Alle opbrengsten worden opgespaard en ingezet voor verdere ontwikkeling van het routenetwerk in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Een deel gaat naar natuurontwikkeling. Een deel gaat naar routeveiligheid en een deel gaat naar de terreineigenaar als vergoeding voor het gebruik van het terrein. Verreweg het grootste deel van de opbrengsten gaat naar de routes in de vorm van aanleg, beheer en onderhoud.

Er is geen dagkaart. Je bepaalt zelf hoe vaak je naar het Nationaal Park komt om van de routes gebruik te maken. Je bent op alle dagen van het jaar welkom om hier te komen mountainbiken.

Het vignet kost 7.50 euro per jaar per gebruiker. Dat is een bescheiden bedrag voor een groot mtb-routenetwerk. Iedereen die gebruik maakt van het mtb-routenetwerk is vignet plichtig.

Ja! Sinds 1 februari 2015 ben je vignetplichtig als je gebruik maakt van de MTB-routes op de Utrechtse heuvelrug. Als je staande gehouden wordt door een BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) en je kan het vignet niet tonen, kan er een boete uitgeschreven worden.

De samenwerking met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en de terreineigenaren is ontstaan vanuit de wens om de tegenstellingen tussen terreineigenaren, natuurbeheerders en mountainbikers te overbruggen. De mountainbikers willen graag de ruimte om hun sport te kunnen beoefenen.
Na onderzoek door de Universiteit van Wageningen bleek dat onze sport goed inpasbaar was, zonder de belangen van anderen (recreatie, natuur, cultuur) te schaden.

Voor ons houdt de term #trailrespect in dat je bewust nadenkt over de omstandigheden voor je gaat rijden en soms dus ook de beslissing neemt om niet te gaan rijden. Want alhoewel onze routes 365 dagen per jaar “open” zijn, is het soms beter om onze paden enige tijd te mijden. Dit is met name als er heel veel regen is gevallen, of net na een dooiperiode. Doordat dan de bovenste laag doorweekt is, worden er diepe voren getrokken, hierdoor ontstaan plassen, rijders gaan deze ontwijken, naast deze plassen ontstaan nieuwe sporen enz. De laatste paar jaren is het door langere droge perioden ook soms nodig om gedeeltes af te sluiten of om te vragen de routes te ontzien. Met name stuifduingebieden zijn hier gevoelig voor.
Door niet te gaan rijden zorg je ervoor dat het minder inspanning kost om het netwerk in stand te houden (naast het feit dat je materiaal er niet onder lijdt).

Voor de komende jaren is er alleen een plan op hoofdlijnen. Een doel is om de routes Zeist en Austerlitz te koppelen aan de routes bij Leersum. Uiteindelijk moet het één routenetwerk worden. Inmiddels zijn we zover dat we groot onderhoud gaan doen aan de bestaande routes om ze daarmee in goede staat te houden.

Je kunt op deze pagina lezen hoe je distributeur kunt worden. Op dit moment zijn er voldoende verkooppunten en er wordt niet naar uitbreiding gezocht.

Wil je ook extra een bijdrage leveren voor de verdere uitbreiding en onderhoud van de MTB-routes op de Utrechtse heuvelrug, maak dan een bedrag over op IBAN: NL21 RABO 0316 0852 35 t.n.v. Stichting MTB Heuvelrug. Je steun is meer dan welkom!

Elke route is eigendom van de eigenaar van het terrein. Sommige routes gaan over terrein van meerdere eigenaren. Binnen het Nat. Park liggen de routes op de terreinen van meerdere eigenaren. Dit varieert van een (zelfstandig) bestuursorgaan, een publiekrechtelijke rechtspersoon, een natuurbeschermingsorganisatie (stichting of vereniging), een publieke bedrijfsvoeringsorganisatie of een vennootschap. Stichting MTB Heuvelrug heeft geen terreinen of routes in eigendom.

De routes worden beheerd door de eigenaren. Zie ook FAQ: “van wie zijn de routes”

Alle nieuwe paden worden in Single Track aangelegd. Deels omdat we zo een speelse route kunnen aanleggen, deels vanwege de kosten. Een pad dat twee keer zo breed moet worden, kost ook twee keer zoveel. Zowel in geld als in onderhoudstijd.

De opdracht tot aanleg van een MTB-route wordt door de eigenaar van het terrein gedaan. Deze heeft hiervoor toestemming van de Provincie en of de Gemeente.

De opdrachtnemer van de aanleg is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen en aanleggen van MTB-routes.

Dat is de Stichting MTB Heuvelrug. Deze stichting draagt geen enkele verantwoordelijkheid rond de MTB-routes en heeft op dit punt geen taken en verplichtingen

Nee dat mag dat niet. In het gehele Nationaal Park geldt: verboden toegang tussen zonsondergang en zonsopkomst. Doe het daarom ook niet. Alle goodwill die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd, verdwijnt dan als sneeuw voor de zon. Eigenaren, toezichthouders, handhavers, politie zijn er niet blij mee. Als je namelijk met een paar duizend lumen aan visueel geweld het terrein ingaat, sta je bij wijze van spreken ineens met een enorme lichtbak bij de hele familie ree in de ‘woonkamer’. Ze schrikken zich rot. Dus de hele familie op de loop en rennen ze zo de drukke weg op. Om daar in het ergste geval overreden te worden.

Jazeker dat kan, kijk maar eens op onze clinics pagina

Iedere gebruiker van de MTB-routes moet een geldig vignet kunnen tonen. Veel mensen nemen een vignet mee in het hoesje van hun telefoon.

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.

We gebruiken Cookies van derden, op dit moment doen we er niets mee