Veelgestelde vragen

Het volgende staat op de toegangsborden:

Welkom op de Mountainbikeroute [NAAM_ROUTE]

Voor het mountainbiken in NP Utrechtse Heuvelrug is een digitaal vignet verplicht.
Met dit vignet help je mee aan het onderhoud en uitbreiding van het netwerk.
Voor meer informatie en online verkoop https://mtbheuvelrug.nl/vignet.

Gedragsregels:

  • Alleen mountainbiken met een geldig digitaal vignet.
  • Alleen mountainbiken op de aangegeven mountainbikeroute. Art 461 Wvs.
  • Houd rekening met andere recreanten.
  • Mountainbiken is een risicosport, pas je tempo afhankelijk van je ervaring aan.
  • Je gebruikt de route op eigen risico. Gebruik van de route betekent risico-aanvaarding.

Ja er is een overzichtskaart: op Google maps

Op deze kaart kun je ook de GPX-bestanden van de routes vinden. Verbindingsroutes staan er niet of maar gedeeltelijk op.

Elke route is eigendom van de eigenaar van het terrein. Sommige routes gaan over terrein van meerdere eigenaren. Terreineigenaren variëren van een (zelfstandig) bestuursorgaan, een publiekrechtelijke rechtspersoon, een natuurbeschermingsorganisatie (stichting of vereniging), een publieke bedrijfsvoeringsorganisatie of een vennootschap.
Stichting MTB Heuvelrug heeft geen terreinen of routes in eigendom.
Het vignet is eigendom van het Nationaal Park

De opdracht tot aanleg van een MTB-route wordt door de eigenaar van het terrein gedaan. Deze heeft hiervoor toestemming van de Provincie en of de Gemeente.

De opdrachtnemer van de aanleg is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen en aanleggen van MTB-routes.

De routes worden beheerd door de eigenaren. Zie ook FAQ: “van wie zijn de routes”

Alle nieuwe paden worden in Single Track aangelegd. Deels omdat we zo een speelse route kunnen aanleggen, deels vanwege de kosten. Een pad dat twee keer zo breed moet worden, kost ook twee keer zoveel. Zowel in geld als in onderhoudstijd.

De terugtredende overheid en de bezuinigingen hebben tot gevolg dat er minder geld is voor natuur én voor recreatie. Er is alleen nog geld voor basisvoorzieningen als wandelpaden en fietspaden. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Staatsbosbeheer en Utrechts Landschap beschikken niet over middelen om voor ons speciale mountainbike-routes aan te leggen. Voor allerlei voorzieningen geldt tegenwoordig een eigen bijdrage. Deze bijdrage is in de vorm van een vignet dat wordt uitgegeven door het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

In 2024 is er een digitaal vignet ingevoerd.
Je kunt het hier aanschaffen: https://mtbheuvelrug.nl/vignet/

Het vignet is een kalenderjaar geldig, het jaar dat zichtbaar is op het vignet. Er is geen dagkaart en er zijn geen kortingsregelingen.

Alle opbrengsten gaan eerst naar het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Je koopt het vignet ook van het Nationaal Park. Alle projecten en beheerkosten rond de MTB-routes worden vanuit het Nationaal Park gefinancierd. Hierin hebben wij een belangrijke, maar geen doorslaggevende stem. Een gedeelte van de opbrengsten worden ingezet voor verdere ontwikkeling van het routenetwerk in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Een deel gaat naar routeveiligheid en een deel gaat naar de terreineigenaar als vergoeding voor het gebruik van het terrein. Het grootste deel van de opbrengsten gaat naar de terreineigenaren die het zullen inzetten voor het versterken van de natuur. Zie hiervoor ook  https://mtb-utrechtseheuvelrug.nl/natuur/.

De kosten van een digitaal vignet zijn hoger dan die van een sticker. Echter: de verkrijgbaarheid van een digitaal vignet is bijna 100%. Bij de verkooppunten is die verkrijgbaarheid wisselend, onder meer door de hiervoor geschetste bezorgproblemen. Daarnaast heeft niet elk verkooppunt het voorraadbeleid zodanig op orde dat ze aan de redelijkerwijs te verwachten vraag kunnen voldoen. Wat betekende dat de goedwillende mountainbiker soms herhaaldelijk geen vignet kon kopen.

Er zijn knelpunten in de distributie naar verkooppunten ontstaan. Denk aan terugkerende problemen met het niet aankomen van aangetekend verzonden poststukken en een teruglopend aantal verkooppunten. Er moest iets anders komen. Er werd te vaak ‘nee’ verkocht aan bikers die de routes wilden gebruiken.

Ja. Sinds 1 februari 2015 ben je vignetplichtig als je gebruik maakt van de MTB-routes op de Utrechtse heuvelrug. Sinds 2024 is dat in de vorm van een persoonlijk digitaal vignet. Als je staande gehouden wordt door een BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) en je kan het digitaal vignet/uitgeprinte versie niet tonen of de QR-code, Naam en Geboortedatum komen niet overeen met het identiteitsbewijs, kan er een boete uitgeschreven worden.

De samenwerking met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en de terreineigenaren is ontstaan vanuit de wens om de tegenstellingen tussen terreineigenaren, natuurbeheerders en mountainbikers te overbruggen. De mountainbikers willen graag de ruimte om hun sport te kunnen beoefenen.
Na onderzoek door de Universiteit van Wageningen bleek dat onze sport goed inpasbaar was, zonder de belangen van anderen (recreatie, natuur, cultuur) te schaden.

Zover zijn we landelijk nog niet. Niet alle terreinbeherende organisaties en nationale parken willen meewerken. Als je een landelijk vergunning systeem ontwikkelt, krijg je ook te maken met overheadkosten. Er moet ook een verdeelsleutel ontwikkeld worden die bepaalt wie welk deel van de opbrengsten krijgt en wat daarvan bekostigd moet worden. Kortom: een landelijke vergunning lijkt voor de hand liggend, maar er zitten veel haken en ogen aan vast.

Je persoonsgegevens zijn nodig omdat het digitaal vignet van het NPUH op jouw naam komt te staan. Het mailadres is nodig, zodat het NPUH jouw digitaal vignet kan toesturen. Je persoonsgegevens worden binnen de EU opgeslagen volgens geldende regels (GDPR of AVG). Je persoonsgegevens zijn gekoppeld aan je vignet en kunnen alleen door jou en een bevoegde handhaver of BOA worden ingezien. De laatsten kunnen door het scannen van de QR code controleren of een vignet geldig of ongeldig is.

Je krijgt op je mailadres van het NPUH geen ongevraagde berichten met ‘interessante aanbiedingen’.

Via het vignet kunnen we je wel statusberichten sturen over afsluitingen, werkzaamheden en extreem weer. Dit kun je aan- en uitzetten. We hopen dat je dit aan wilt laten staan. (Op dit moment alleen Apple Wallet)

Jouw persoonsgegevens zullen niet commercieel geëxploiteerd worden. De opbrengsten uit het vignet zijn voldoende om de routes aan te leggen en te onderhouden. Er is geen reden om op zoek te gaan naar meer geld door jullie gegevens te verkopen. Dit is ook niet toegestaan binnen de AVG.

Alleen een bevoegde handhaver of BOA krijgt bij een controleactie toegang tot de opgeslagen gegevens in het kader van de handhavingstaak.

Het vignet wordt uitgegeven en verkocht door het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH).
De leverancier van het digitale vignet is Passcreator.

Voor alle vragen die in deze FAQ niet beantwoord worden, kun je terecht op het mailadres mtb@npuh.nl.

Dat is de partij van wie je het vignet koopt, dus het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Je gegevens worden in Europa opgeslagen in een door Passcreator beheerd datacenter dat voldoet aan alle geldende regels als GDPR en AVG.

Er is geen dagkaart. Je bepaalt zelf hoe vaak je naar het Nationaal Park komt om van de routes gebruik te maken. Je bent op alle dagen van het jaar welkom om hier te komen mountainbiken.

Het vignet kost 7.50 euro per jaar per gebruiker. Dat is een bescheiden bedrag voor een groot mtb-routenetwerk. Iedereen die gebruik maakt van het mtb-routenetwerk is vignet plichtig.

Het vignet staat op naam van elk gezinslid. Alle vignetten van het gezin kunnen op de smartphone van één gezinslid staan. Voorbeeld: Op de smartphone van moeder staan de vignetten van haarzelf, van vader en van alle kinderen.
Of/en elk gezinslid heeft het eigen vignet op de eigen smartphone staan. Voorbeeld: elk gezinslid heeft een smartphone en in de wallet van elk gezinslid staat het eigen op naam gestelde vignet.

Het digitale vignet kun je meenemen in een ‘wallet’ op je smartphone. Je kunt de vignetten van het hele gezelschap (familie, vrienden etc.) op één of meerdere smartphone zetten. De QR-code die het vignet aan de vignethouder koppelt is immers uniek. Of het digitale vignet op één of meerdere smartphone staat of geprint op papier is, maakt verder niet uit.

Ja dat kan. Een vignet is persoonlijk. Door bij aankoop de Voornaam, Achternaam, Geboortedatum en Emailadres van de ander op te geven wordt er een vignet voor deze persoon aangemaakt. Door het Emailadres van de ander op te geven wordt de link daarheen gestuurd. Je kunt ook je eigen Emailadres opgeven. Je krijgt dan zelf de link naar het vignet toegestuurd. Deze kun je dan delen met de desbetreffende persoon.

Voorbeeld:
Een vader besteld een vignet voor zichzelf en daarna voor zijn dochter. Hij gebruikt zijn eigen Emailadres voor beide. hij krijgt twee verschillende Emails met de links naar de desbetreffende vignetten. Hij installeert beide vignetten op zijn telefoon.
In het geval dat zijn dochter een mobiele telefoon heeft, stuurt hij de email met link naar zijn dochter en zij installeert haar vignet op haar telefoon. Nu kunnen zowel vader als dochter het vignet tonen op hun telefoon.
In het geval dat de dochter nog geen mobiele telefoon heeft dan kan de vader als ze samen rijden de beide vignetten op zijn telefoon tonen. Als de dochter alleen rijdt kan ze met de geprinte versie van haar vignet aantonen een geldig vignet te hebben.

Nee. Stickers naast digitaal betekent extra kosten. Daar is niet voor gekozen. Je kunt het digitaal vignet zelf printen. Als je er maar voor zorgt dat de QR-code bij controle door een BOA met een app op de smartphone van die BOA te lezen is.

Voor ons houdt de term #trailrespect in dat je bewust nadenkt over de omstandigheden voor je gaat rijden en soms dus ook de beslissing neemt om niet te gaan rijden. Want alhoewel onze routes 365 dagen per jaar “open” zijn, is het soms beter om onze paden enige tijd te mijden. Dit is met name als er heel veel regen is gevallen, of net na een dooiperiode. Doordat dan de bovenste laag doorweekt is, worden er diepe voren getrokken, hierdoor ontstaan plassen, rijders gaan deze ontwijken, naast deze plassen ontstaan nieuwe sporen enz. De laatste paar jaren is het door langere droge perioden ook soms nodig om gedeeltes af te sluiten of om te vragen de routes te ontzien. Met name stuifduingebieden zijn hier gevoelig voor.
Door niet te gaan rijden zorg je ervoor dat het minder inspanning kost om het netwerk in stand te houden (naast het feit dat je materiaal er niet onder lijdt).

Wil je ook extra een bijdrage leveren voor de verdere uitbreiding en onderhoud van de MTB-routes op de Utrechtse heuvelrug, maak dan een bedrag over op IBAN: NL21 RABO 0316 0852 35 t.n.v. Stichting MTB Heuvelrug. Je steun is meer dan welkom!

Dat zouden we graag doen, maar we worden overstelpt door vragen. We zijn een kleine groep vrijwilligers die op dagelijkse basis actief zijn met alles wat met de routes te maken heeft. We kunnen dus helaas niet alle vragen beantwoorden.
Voor meer informatie over deze onderwerpen kun je een vraag stellen aan de andere MTB-ers. Dat levert vaak de beste antwoorden op. Je kunt een bericht plaatsen op onze facebook-pagina via https://www.facebook.com/MTBUtrechtseheuvelrug. Ook op het forum van www.mountainbike.nl is heel veel kennis en informatie beschikbaar, dus stel je vraag hier: www.mountainbike.nl/forum.
Voor eenvoudige wie-wat-waar vragen kun je gebruik maken van een zoekmachine als Google.

Wij gaan intussen weer verder met het onderhoud aan de routes.

Voor de komende jaren is er alleen een plan op hoofdlijnen. Een doel is om de routes Zeist en Austerlitz te koppelen aan de routes bij Leersum. Uiteindelijk moet het één routenetwerk worden. Inmiddels zijn we zover dat we groot onderhoud gaan doen aan de bestaande routes om ze daarmee in goede staat te houden.

Dat is de Stichting MTB Heuvelrug. Deze stichting draagt geen enkele verantwoordelijkheid rond de MTB-routes en heeft op dit punt geen taken en verplichtingen.

Nee dat mag dat niet. In het gehele Nationaal Park geldt: verboden toegang tussen zonsondergang en zonsopkomst. Doe het daarom ook niet. Alle goodwill die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd, verdwijnt dan als sneeuw voor de zon. Eigenaren, toezichthouders, handhavers, politie zijn er niet blij mee. Als je namelijk met een paar duizend lumen aan visueel geweld het terrein ingaat, sta je bij wijze van spreken ineens met een enorme lichtbak bij de hele familie ree in de ‘woonkamer’. Ze schrikken zich rot. Dus de hele familie op de loop en rennen ze zo de drukke weg op. Om daar in het ergste geval overreden te worden.

Jazeker dat kan, kijk maar eens op onze clinics pagina

  • Ben jij ondernemer en geef je clinics op de Utrechtse Heuvelrug? Hiervoor kun je contact opnemen met: Corien Koreman, boswachter Staatsbosbeheer via c.koreman@staatsbosbeheer.nl.
  • Voor alle overige activiteiten en evenementen die plaatsvinden op terreinen van meerdere eigenaren ben je verplicht een vergunning aan te vragen via het gebruikersloket van NPUH.
  • Organiseer je een activiteit of evenement op terrein van één eigenaar dan ben je verplicht een vergunning aan te vragen bij de desbetreffende terreineigenaar.

In principe heeft iedereen die de trails gebruikt een vignet nodig. Heb jij een fietsverhuurbedrijf? Hier is een aparte regeling voor. Je kunt hiervoor terecht bij het gebruikersloket van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug via info@npuh.nl

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.

We gebruiken Cookies van derden, op dit moment doen we er niets mee

Mountainbikers doneren 1 miljoen euro